Politechnika Warszawska System Administracji Studiami OKNO PW: Witryna Kandydatów
Opłaty za przedmioty i zjazdy

Wymienione niżej opłaty obowiązują w roku akademickim 2014/2015.

Studenci zaliczają następujące rodzaje zajęć:

  • Przedmioty "zwykłe" - 75,00 zł za 1 ECTS (punkt) przedmiotu.
  • Zjazdy laboratoryjne - 150,00 zł za 1 ECTS zjazdu.
  • Język angielski - 450,00 zł za semestr (program obejmuje 3 semestry).

Komentarz: Wykupiony przedmiot, który ma kilka edycji w ciągu roku akademickiego, należy zaliczyć w trakcie trwania wybranej edycji. W przypadku nie zaliczenia w edycji zapisu, student powinien zaliczyć przedmiot w następnej edycji po zapłaceniu 60,00 zł, lub podczas wrześniowej sesji poprawkowej.

W przypadkach losowych student, po złożeniu podania, może uzyskać przedłużenie terminu zaliczenia przedmiotu.

Konsultacje językowe zakończone egzaminem trwają 3 semestry. Studiowanie języka można zastąpić egzaminami.

Opłaty i konto

OPŁATY ZA SEMESTRY NALEŻY WPŁACAĆ DO 7 DNI OD DATY ZAPISU NA KONTO INDYWIDUALNE

Informację o numerze przyznanego konta wirtualnego można uzyskać za pośrednictwem serwisu USOSWeb (usosweb.usos.pw.edu.pl) w module Dla studentów ->Rozliczenia. Przy pierwszym logowaniu należy wygenerować hasło startowe, wg algorytmu podanego na stronie głównej serwisu w ogłoszeniu „Hasła do serwisów USOSWeb i APD”.

Ważne:

  • Należy korzystać wyłącznie z konta oznaczonego Ośrodek Kształcenia na Odległość.
  • Studenci z bieżącej rekrutacji będą mieli wygenerowane konta indywidualne po 24 września. Dla studentów z poprzednich rekrutacji konta są już dostępne.
  • Konta indywidualne dla studentów z poprzednich rekrutacji są już dostępne.

Studenci mieszkający za granicą

Koszty banku zagranicznego powinien pokryć zleceniodawca. Na przelewie musi być zaznaczone za kogo wpłata, w celu właściwej identyfikacji.

Politechnika Warszawska
Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO 6390
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
SWIFT; PKOPPLPW
IBAN; PL 81124010531111000005005664