Politechnika Warszawska System Administracji Studiami OKNO PW: Witryna Kandydatów
Informatyka Przemysłowa

Drodzy Kandydaci,

Zapewne zdajecie sobie sprawę, że podstawowym elementem współczesnych systemów sterowania są komputery. Dbają one o ciągłość produkcji w każdym zakładzie, nadzorują zarówno skomplikowane instalacje procesowe, jak i pojedyncze maszyny, stanowią nieodłączną część każdego robota. Komputerowe systemy sterowania i nadzoru są również coraz silniej zintegrowane z innymi systemami informatycznymi wpierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem.

System automatyki staje się programowalnym, elastycznym systemem informatycznym. Z drugiej strony obserwowany rozwój mechatroniki i jej wykorzystanie w przemyśle wymaga osób będących w stanie opracować i zaprogramować osadzony układ sterowania i inteligentnej analizy danych. Powyższe spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że potrzebna jest kadra techniczna posiadająca z jednej strony wiedzę z zakresu automatyki i układów sterowania, z drugiej profesjonalne przygotowanie informatyczne, głównie z dziedziny programowania, systemów czasu rzeczywistego oraz integracji systemów informatycznych.

Chcielibyśmy zaproponować Wam studia, w trakcie których zdobędziecie wiedzę zarówno informatyczną, jak i z dziedziny automatyki i robotyki, niezbędną do opracowania, wdrażania oraz utrzymywania nowoczesnych systemów sterowania i wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Nauczymy Was automatyki, pokażemy, jak programować komputery, jak administrować systemami, przekażemy Wam wiedzę niezbędną do pracy w firmach przemysłowych i pracowniach projektowych. Postaramy się pokazać Wam piękno techniki i inżynierii w zastosowaniach praktycznych, wszędzie tam, gdzie zysk z jej wykorzystania jest widoczny natychmiast.
Sylwetka absolwenta
Specjalność Informatyka Przemysłowa jest dostępna tylko na Wydziale Mechatroniki i tylko w trybie studiów inżynierskich na odległość.

Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w zakresie informatyki stosowanej w przemyśle produkcyjnym.
Będą w stanie opracować i zaprogramować osadzony układ sterowania i inteligentnej analizy danych oraz utrzymać w ruchu systemy wspierania produkcji.
Będą przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Poznają zagadnienia związane z programowaniem i wykorzystaniem robotów przemysłowych.
Posiądą umiejętność programowania komputerów uniwersalnych i specjalizowanych, lokalnych i pracujących w sieciach.
Będą potrafili wdrażać i eksploatować zaawansowane informatyczne systemy sterowania, wspierania i zarządzania produkcją oraz systemy wspomagania decyzji. Będą w stanie rozszerzać i łączyć takie systemy w jedno spójne, dostosowane do potrzeb zakładu środowisko informatyczne.

Absolwent tej specjalności może szukać pracy w średnich i dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji (rafinerie, energetyka, przemysł chemiczny, itp.), w biurach projektowych przy tworzeniu urządzeń wykorzystujących technologie informatyczne do sterowania i nadzorowania ich pracy. Może spróbować własnych sił zakładając firmę dostarczającą usługi i sprzęt komputerowy niezbędny przy produkcji.

Uguntowana wiedza informatyczna pozwoli także na zatrudnienie w działach gospodarki nie związanych bezpośrednio z produkcją - w tym wypadku ogólna znajomość techniki pozwoli naszym Absolwentom na mocne stąpanie po ziemi, i praktyczną ocenę przydatności systemów komputerowych.
O Wydziale Mechatroniki
Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (www.mchtr.pw.edu.pl) oferuje unikatowy w skali kraju program studiów łączący szereg różnych dyscyplin; jako jedyny kształci w dziedzinie konstrukcji urządzeń precyzyjnych i jako jeden z nielicznych w dziedzinie inżynierii optycznej i fotonicznej. Efektem wyróżniającej Wydział interdyscyplinarności kształcenia jest bogata oferta specjalności, obejmująca inżynierię wytwarzania wyrobów mechatronicznych, automatykę, robotykę, inżynierię jakości, sensory i systemy pomiarowe, mikromechanikę, inżynierię fotoniczną, techniki multimedialne, urządzenia elektromedyczne i inżynierię biomedyczną. Dzięki tak szerokiemu spektrum kształcenia jesteśmy w stanie przygotować naszych absolwentów do pracy z urządzeniami mechatronicznymi, których charakterystyczną cechą jest modułowa struktura złożona z zespołów mikromechanicznych, elektromechanicznych, elektronicznych i optycznych wraz z układem sterowania. Systemy mechatroniczne wyposażone są w czujniki zbierające sygnały z otoczenia, w programowalne układy interpretacji tych sygnałów oraz zespoły komunikacyjne i wykonawcze. Budowa takich urządzeń wymaga stosowania specyficznych materiałów, technologii, technik pomiarowych – regułą jest wykorzystanie specjalizowanych systemów mikroprocesorowych.

Wydział prowadzi studia stacjonarne I-go i II-go stopnia, przyjmując co roku ok. 250 kandydatów, i oferując im 9 różnych specjalności. Oprócz tego prowadzone są studia niestacjonarne (zaoczne) zarówno w formie klasycznej, jak i w trybie kształcenia na odległość, studia doktoranckie, a także różnorodne studia podyplomowe.

Naszych absolwentów można znaleźć w każdej większej firmie zajmującej się automatyką, robotyką, fotoniką czy też projektowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych.

Serdecznie zapraszamy!