Politechnika Warszawska System Administracji Studiami OKNO PW: Witryna Kandydatów
Informatyka Stosowana

O kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym

Absolwenci kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym mogą znaleźć zatrudnienie w firmach komputerowych zajmujących się konstruowaniem sprzętu informatycznego, tworzeniem oprogramowania, konserwacją sieci i systemów komputerowych oraz w firmach innych branż, stosujących technologie informatyczne w produkcji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Sylwetka absolwenta

Po studiach na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym typowymi miejscami pracy są firmy komputerowe konstruujące sprzęt informatyczny, tworzące oprogramowanie czy konserwujące sieć i systemy komputerowe. Można także pracować w wielu firmach innych branż, które stosują informatykę w produkcji lub zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Dalsze informacje są dostępne na stronie http://www.ee.pw.edu.pl/studia/kierunki-studiow/informatyka/.