Politechnika Warszawska System Administracji Studiami OKNO PW: Witryna Kandydatów
Techniki Multimedialne

Opis kwalifikacji absolwenta kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej jest przygotowany do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji jak i usług, do kreatywnej pracy w dużych i małych przedsiębiorstwach oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy w intensywnie rozwijającej się dziedzinie jaką jest zarówno elektronika jak i telekomunikacja. Absolwent posiada szeroką wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, informatyka) i ogólnych oraz szczegółową wiedzę z dziedziny wybranej specjalności. Dzięki szerokiemu i dokładnemu kształceniu na poziomie podstawowym, absolwent jest przygotowany do rozwoju swojej kariery nie tylko w dziedzinie odpowiadającej wybranej specjalności, ale również w innych obszarach, również interdyscyplinarnych. W wymaganiach stawianych przed pracami dyplomowymi uwzględniane są intensywnie rozwijające się obszary zagadnień leżących na styku wielu gałęzi nauki i techniki (w tym ekonomii i zarządzania, nowoczesnego przemysłu, telekomunikacji, medycyny, itp.) a także technologii informatycznych.

Opis szczegółowych kompetencji absolwentów specjalności Techniki Multimedialne

Absolwenci specjalności Techniki Multimedialne są przygotowywani do użytkowania i integrowania systemów multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieci Internet. Systemy multimedialne obejmują w ogólności moduły pozyskiwania cyfrowych sygnałów jedno- i wielowymiarowych, ich przetwarzania, analizy, transmisji, gromadzenia i prezentacji.