Politechnika Warszawska System Administracji Studiami OKNO PW: Witryna Kandydatów
Zakładanie konta
Korzystając z tej strony możesz zgłosić chęć uczestniczenia w studiach krótkoterminowych prowadzonych przez Ośrodek Kształcenia na Odległość. Sama rejestracja elektroniczna niestety nie wystarczy - i tak będziemy musieli poprosić Cię o przysłanie nam pocztą wymaganych dokumentów wraz z podpisami. Jednakże rejestracja elektroniczna pozwoli na usprawnienie tego procesu. Składając przy jej pomocy wniosek zarezerwujesz miejsce na liście oczekujących, uzyskasz dostęp do komunikatów przekazywanych kandydatom, itp.
W pierwszym kroku poprosimy Cię o podanie podstawowych danych, niezbędnych do założenia konta.

Następnie zostaniesz poproszony o wybór specjalności, oraz o dodatkowe dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacyjnym.

Po założeniu konta proces składania wniosku możesz przerwać w dowolnym momencie, i uzupełnić później. Pola oznaczone gwiazdką oraz czerwonymi etykietami są polami wymaganymi. Pozostałe pola mogą, ale nie muszą być wypełnione.
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko
Hasło:
Hasło (powtórz):
Płeć
E-mail:
Telefon:
Interesują mnie studia: