Politechnika Warszawska System Administracji Studiami OKNO PW: Witryna Kandydatów
Procedura resetowania hasła
Aby odzyskać zapomniane hasło, należy podać swój login (nazwę użytkownika podaną w formularzu w trakcie procesu rekrutacji), oraz adres e-mail, który jest zarejestrowany w bazie danych systemu OKNO. Nowe hasło zostanie wygenerowane wg schematu:
  1. dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery)
  2. ostatnie 4 cyfry numeru PESEL
  3. znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru PESEL: 0 - ), 1 - !, 2 - @, 3 - #, 4 - $, 5 - %, 6 - ^, 7 - ?, 8 - *, 9 - (
  4. pierwsza litera imienia ojca (duża litera)
  5. pierwsza litera imienia matki (duża litera)
Po zalogowaniu się do serwisu, należy zmienić hasło (link "zmień hasło" znajduje się w lewym pasku menu – sekcja "Moje konto").

Numer WKR:

E-mail:
Powrót do strony logowania