Ośrodek Kształcenia na Odległość Program rozwojowy PW
Procedura resetowania hasła
Aby odzyskać zapomniane hasło, należy podać swoją nazwę użtkownika (numer albumu lub w przypadku bieżącej rekrutacji tymczasową nazwę użytkownika, studenci krótkoterminowi podają nazwę użytkownika w formacie krt_imie_nazwisko pisane małymi literkami bez polskich znaków), oraz adres e-mail, który jest zarejestrowany w bazie danych systemu OKNO. Nowe hasło zostanie wygenerowane wg schematu:
  1. dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery, bez polskich znaków)
  2. ostatnie 4 cyfry numeru PESEL
  3. znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru PESEL: 0 - ), 1 - !, 2 - @, 3 - #, 4 - $, 5 - %, 6 - ^, 7 - ?, 8 - *, 9 - (
  4. pierwsza litera imienia ojca (duża litera)
  5. pierwsza litera imienia matki (duża litera)
Uwaga: W haśle nie występują polskie znaki - zostały one zamienione na znaki "bez ogonków", czyli przykładowo zamiast Ł w haśle występuje L.
Po zalogowaniu się do serwisu, należy zmienić hasło (link "zmień hasło" znajduje się w lewym pasku menu – sekcja "Moje konto").


Nazwa użytkownika:

E-mail:
Powrót do strony logowania